Concept

Enhanced Landfill Mining (ELFM) van historische (en toekomstige) stortplaatsen, een concept ontsproten uit het Closing the Circle project, is een essentiële oplossing om materiaalkringlopen te sluiten richting een circulaire materialeneconomie. ELFM is gedefinieerd als het “veilig conditioneren, ontgraven en geïntegreerd valoriseren van (historisch en/of toekomstig) gestorte afvalstromen in zowel materialen als energie, door het gebruik van innovatieve transformatie technologieën terwijl de meest strenge sociale en ecologische criteria gerespecteerd worden.

Het potentieel aan materialen en energie, aanwezig in stortplaatsen, wordt door het toepassen van Enhanced Landfill Mining op de meest efficiente manier gevaloriseerd terwijl er daarnaast ook een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen gerealiseerd wordt. Afvalstromen waarvoor door technische of economische redenen nog geen valorisatie mogelijk is kunnen veilig gescheiden opgeslagen worden in een "Tijdelijke opslagplaats" tot de meest efficiente technologie beschikbaar is.

Meer lezen

Consortium

In 2008 werd er een trans disciplinair onderzoeksconsortium van actoren met een brede  verscheidenheid aan expertise opgericht in Vlaanderen (België) om mogelijke routes te verkennen om een Enhanced Landfill Mining (ELFM) aanpak te ontwikkelen en om storten te integreren in een meer duurzame manier om met afval om te gaan. Dit trans disciplinaire onderzoeksconsortium bestaat uit experten van verschillende onderzoeksinstellingen (zoals KU Leuven, VITO, UHasselt, HUBrussel), het bedrijf Group Machiels, de LRM, OVAM en vertegenwoordigers van de lokale omwonenden.

Bekijk meer

Links

Plan C is het Vlaams transitienetwerk voor duurzaam materiaalbeheer, gesteund door de Vlaamse overheid. De leden komen uit alle geledingen van de maatschappij: bedrijven, consumenten, overheid, wetenschappers, belangenverenigingen, sectorfederaties … .Enhanced Landfill Mining is één van de showcase projecten van Plan C.

Daarnaast is Enhanced Landfill Mining ook één van de speerpunten van de Limburgse antenne van I-Cleantech Vlaanderen. I-Cleantech Vlaanderen biedt ondersteuning aan de cleantech sector in Vlaanderen. Daarbij wil ICTV de ontwikkeling van nieuwe technologieën en systemen versnellen en vereenvoudigen, door mensen en organisaties samen te brengen.

Links