Het Closing The Circle project

Het ‘Closing the Circle’ project (CtC) van Group Machiels is de eerste case voor het ELFM consortium om de opportuniteiten en drempels te onderzoeken betreffende het toepassen van ELFM op de Remo stortplaats in Houthalen-Helchteren.

Het Closing the Circle project werd geïnitieerd in 2007. Haalbaarheidsstudies werden uitgevoerd door het ELFM onderzoeksconsortium om de aannames, die tijdens de concept fase opgemaakt waren, te valideren. De nodige vergunningen voor de materiaal- en energierecuperatie installaties (Waste-to-Material, WtM en Waste-to-Energy, WtE) worden in 2015 verwacht waardoor de installaties in 2017 in gebruik genomen kunnen worden voor een periode van 20 jaar. Gedurende die periode wordt het hele gebied omgevormd tot duurzaam natuurgebied.
De Remo stortplaats is reeds operationeel sinds het begin van de jaren 70. De stortplaats beslaat een oppervlakte van 130 ha en is gelegen in de directe omgeving van de gemeentes Heusden-Zolder, Houthalen en Helchteren. De CtC site is omgeven door een oude koolmijn terril, een militair trainingskamp en één van de belangrijkste natuurreserves in Vlaanderen. Dit laatste verklaart de sterke interesse om het gebied nadien volledig als natuur te herstellen
De hoeveelheid, type en locatie van de verschillende afvalstromen, opgeslagen in deze stortplaats zijn goed gedocumenteerd. Op de Remo-site werd sinds de jaren zeventig meer dan zestien miljoen ton afval verzameld, waarvan de helft huishoudelijk afval en de rest industrieel afval zoals staalslakken, materiaal uit de auto-industrie, bouwafval en slib. 

Concreet komt het project neer op vier resultaatgebieden. Zo zou ongeveer de helft van het afvalmateriaal, zoals slakken, staal, koper en bepaalde metalen kunnen gerecycleerd worden tot secundaire grondstoffen. Met de rest van het materiaal met hoge calorische waarde zal via een nieuwe plasmatechnologie groene energie worden geproduceerd. Dat zou naar schatting voldoende energie opleveren voor 200.000 gezinnen gedurende 20 jaar. Met klassieke verbrandingstechnologie hou je van honderd kilo afval nog ongeveer dertig kilo restafval over. Met de nieuwe plasmatechnologie realiseer je zo’n hoge temperatuur dat het materiaal uiteenvalt in elementaire onderdelen. Van honderd kilo hou je dan nog maximum 20 kilo zogenaamde plasmarok over. Maar dat kan je gebruiken als hoogwaardig bouwmateriaal. Ten derde is het de bedoeling klimaatneutraal te werken. Nadat alle afvalstoffen zijn opgegraven en verwerkt, moet de stortplaats tenslotte evolueren naar een duurzaam natuurgebied, het vierde resultaatsgebied. Het moet worden omgevormd tot een hoogwaardig biodiversiteitsgebied.

De eerste fase van het CtC project start in 2014 met de inrichting van de "Tijdelijke opslagplaats". Hier worden afvalstromen gescheiden opgeslagen in functie van hun latere valorisatie. Hierdoor kunnen afvalstromen op de meest efficiente manier gevaloriseerd worden als materialen of energie.

Het Closing The Circle project
Masterplan Closing the Circle
Het Closing The Circle project
Concepttekening van de tijdelijke opslagplaats, gepland vanaf 2014

De 'Locals'

De organisatie van het eerste Enhanced Landfill Mining symposium betekende ook de start van de locals werking. Deze locals werking is een interactief proces tussen het ELFM consortium en de lokale omwonenden. Zo woonde een grote delegatie van deze locals de eerste editie van het ELFM symposium bij en bezocht ze tijdens een studiereis de plasma installatie van APP in Swindon.

Meer lezen

IWT O&O project

Het IWT O&O project rond het Closing the Circle project onderzoekt de uitdagende en innovatieve aspecten zoals de scheiding van opgegraven afval, de plasmatechnologie en het maken van hoogwaardige bouwmaterialen uit afvalstromen. Dit 3 jaar durende O&O project, gestart in februari 2011,wordt gesubsidieerd door het Vlaamse IWT en kent een totaal budget van 6 miljoen euro.

Verder lezen